Osäkert om Västnyland tar emot eller ens erbjuds kvotflyktingar nästa år – men det finns en förhoppning

Situationen i Afghanistan har eskalerat och kan leda till att Finlandhöjer sin flyktingkvot till 2 000 nästa år. Bild: Mostphotos

Nästa år tar Finland emot 1 050 kvotflyktingar – men det finns ett förslag om att höja siffran till 2 000 på grund av krisen i Afghanistan. Huruvida de västnyländska kommunerna tillfrågas om att ta emot fler kvotflyktingar är inte säkert, säger specialplanerare på NTM-centralen.

Avtalen som Nylands närings-, trafik- och miljöcentral gör upp med städer och kommuner om kommunplatser för kvotflyktingar görs upp för flera år åt gången. Raseborg till exempel har avtalat om att var...