Oroväckande nyheter för Frihamnen

Nya regler? På frihamnens område verkar flera företag som är specialiserade på att utrusta nya bilar med tilläggsutrustning för kundens del. Nu kan det hända att den verksamheten hotas av strängare beskattning. Bild: Johanna Lindholm

Ett nytt direktiv om installering av tilläggsutrustning i nya bilar väcker frågor i branschen. I Frihamnen i Hangö vet man ännu inte vad nyheten betyder.

Tidningen Ilta-Sanomat (29.8) publicerade en nyhet om en ny såkallad WLTP-norm, som skulle sätta käppar i hjulen för företag som installerar tilläggsutrustning i nyimporterade bilar.

I korthet handlar det om att all extra utrustning ökar utsläppen, och därför kunde installeringen av den enligt EU bestämmelser omfattas av bilskatten.

I nuläget har man kunnat undgå högre bilskatt genom att bilarna utrustas i hamnområden efter att de kommit till landet och innan de sålts vidare till konsumenten.

I samband med att det nya direktivet träder i kraft, skulle dock Trafi kunna komma att förbjuda den här verksamheten. I Hangös fall skulle det drabba en hel bransch, eftersom över 100 personer inom flera företag på Frihamnsområdet är specialiserade på det här.

– Det är svårt att säga vad det här betyder. Jag fick själv höra om nyheten alldeles nyligen. Det är klart det är illa om det förverkligas, men det är inte första gången branschen befinner sig i motsvarande situation och ändå klarat sig undan, säger Matti Niemi som är styrelseordförande för Frihamnsbolaget.

Eftersom det handlar om ett förslag med allvarliga följder för en hel bransch, ser han att bilbranschen nog kommer att göra allt för att skrida till motåtgärder.

Finland är det land som går i bräschen för direktivet, som här skulle träda i kraft redan i början av september, i resten av Europa skulle förslaget förverkligas enligt en senare tidtabell.

– Just nu vet vi ingenting, kanske klarnar det nästa vecka, det här är ju ett beslut som är fast vid regeringen och Trafi, säger Jan Malmström, som är produktionschef vid SE-Mäkinen Logistics Oy, som är ett av de företag som finns på Frihamnsområdet. Bland övriga finns aktörer som Uuttera och Assistor.

Exempel på tilläggsutrustning är bland annat dragkrokar, textilier eller paket med extra funktioner som inte ingår i standardutrustningen.

Mer läsning