Oroväckande många unga pojkar har testat på snus i Ingå: "Det låter inte alls som vår verklighet"

Roligt i skolan. Tuure Sivonen, Marek Gebala, Frida Wasström och Albert Lindholm trivs i Degerby skola. De ser ingen mobbning i sin vardag. Bild: Lina Enlund

Andelen pojkar i fyran och femman som har prövat på snus har ökat markant på två år, visar en undersökning. Men i Degerby skola känns snusproblemet avlägset.

– Det låter inte alls som vår verklighet, säger prorektor Helena Fagerholm i Degerby skola.Hon syftar på resultaten av skolhälsoenkäten, som gjorts bland fjärde- och femteklassare i Ingå i våras. Enli...