Oron var befogad

Esperi Cares hus är inte så lämpliga för ett äldreboende. Bild: VN-ARKIV

De som var emot att flytta Hagahemmets boende till Esperis Cares byggnader i Gammelboda varnade för att de nya utrymmena var oändamålsenliga och för trånga – och de hade rätt.

För två år sedan pågick en het debatt i Ekenäs om flytten av äldre från Hagahemmet till hyrda utrymmen i Gammelboda. Tjänstemän ansåg att Hagahemmet inte längre var ändamålsenligt för dagens krav på ä...