Oro för linjetrafik till Bromarv

Förhandlar. Ralf Wikström som ansvarar för trafiken på Wikströms Busstrafik säger att inga beslut om att lägga ner några bussturer är fattade. Man förhandlar med staden. Bild: Johanna Lemström

Styrelsen för Tenala byarådsförening är orolig för busstrafiken mellan Bromarv och Ekenäs. Styrelsen är rädd för att en del av linjetrafiken dras in från årsskiftet.

NTM-centralens stöd för kollektivtrafik på linjen Ekenäs–Tenala–Bromarv upphörde från den 1 juni 2015. Raseborgs stad beviljade ett temporärt stöd för den resterande delen av år 2015.

Men sedan 2016 har staden inte betalt något stöd till det lokala bussbolaget Wikströms Busstrafik, säger oroade styrelsemedlemmar i Tenala byarådsförenings styrelse.

Wikströms Busstrafik har ändå upprätthållit linjetrafik enligt tidigare tidtabeller, utan ersättningar från staden eller någon annan instans.

Styrelsen för Tenala byarådsförening är rädd för att det inte går klart längre och att en del av busstrafiken måste läggas ner.

Staden kontaktad

Föreningens styrelse har därför kontaktat stadsstyrelsen med en vädjan om att ett avtal mellan staden och det lokala bussbolaget skulle göras upp och man därigenom skulle säkra en fungerande kollektivtrafiklösning mellan Bromarv och Ekenäs.

Ralf Wikström, som ansvarar för bussbolagets trafik, vill inte gå så långt som att säga att turerna är hotade.

– Bollen ligger hos staden, det är helt i stadens händer. Vi för underhandlingar om kommunalt stöd, men inget är beslutet eller konfirmerat i någondera riktningen, säger han.

Det viktigaste är att upprätthålla en fungerande kollektivtrafik, framhåller Wikström:

– Den befintliga kollektivtrafiken i staden måste bibehållas, men också utvecklas till dagens behov där även sektoröverskridande behov beaktas.

"Berör inte alla turer"

Tenala byarådsförening understryker att det existerar ett påtagligt behov av linjeturer mellan Bromarv och Ekenäs, via Tenala.

– De används av såväl grundskoleelever, studerande vid gymnasiet och andra stadiets utbildningar i Ekenäs och Karis, som av arbetsföra och pensionärer.

De turer som bussbolaget förhandlar om med staden är fem till antalet, säger Wikström, och poängterar att det ingalunda berör alla turer och inte heller de som används av elever i grundskolan.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att staden endast är skyldig att ordna transport för grundskoleeleverna som varje vardag ska åka mellan Bromarv och Tenala. Studerande som går utbildningar på andra stadiet och i gymnasier är staden däremot inte skyldig att ordna skjuts åt.

– Dock kan man ju eventuellt tänka sig en modell som kombinerar skolskjutsar med annan servicetrafik, säger Lundqvist.

Han vill ändå ogärna gå händelserna i förväg i det avseendet. Han ska först av allt träffa Ralf Wikström från Wikströms busstrafik senare den här veckan.

Lundqvist konstaterar att problemet med kollektivtrafiken är ett allmänt problem:

– Det gäller för hela staden Raseborg. Det är en utmaning. Det är ju inte hållbart i längden att idka trafik som inte utnyttjas.

Behovet befaras växa

Att de två bankkontoren i Tenala och Bromarv försvinner kan betyda att behovet av linjetrafiken ökar ännu mer, befarar styrelsen för Tenala byarådsförening.

– Stadens trafiklösningar bör optimeras genom användning över sektorgränserna. På så sätt kunde man trygga ett skäligt passagerarunderlag som motiverar upphandlingen av den nu aktuella kollektivtrafiken, menar styrelsen.

Wikströms Busstrafik grundades år 1945 av Hilding Wikström och Bertel Degerlund. Företaget hette då Wikström & Degerlund och anskaffade som första fordon en lastbil som bland annat körde timmer och sockerbetor, ibland åkte även passagerare på flaket.

År 1948 började företaget trafikera på linjen Skata–Bromarv–Hangö.

År 1950 utökades linjetrafiken då man övertog Granholms (nuvarande Oravais Trafik) turer på linjen Ekenäs–Bromarv.

År 1962 började företaget trafikera på linjen Hangö-Åbo-Hangö. 1981 övertogs dock linjen av Hangö Trafik.

I mars 1973 inleddes trafiken på linjen Bromarv-Helsingfors-Bromarv, som körs än i dag, med i princip samma tidtabell som den ursprungliga.

År 1991 startades ytterligare en ny linje, en snabbtur på rutten Hangö-Helsingfors-Bromarv.

Wikströms Busstrafik har varit företagets officiella namn sedan den 23 december 2008 och bussbolaget ägs i dag av Ralf Wikström och hans söner Magnus, Thomas och Mikael.

Mer läsning