Ormbiten Lappvikflicka till sjukhem och oro i Ryssland – läs VN från 1921 så får du veta mera

Annons från Västra Nyland den 18 juni 1921. Bild: Västra Nyland

Den här veckan återvänder vi till 1921 i Västra Nylands arkiv. Närmare bestämt handlar det om tidningarna mellan den 14 juni och den 23 juni för 100 år sedan.

Sångfest i Karis. Västnylänningarnas sångfest i Karis försiggicks i söndags under stor publikanslutning och bars av stark svensk stämning. Kören med c:a 350 deltagare sjöng förträffligt.---Kl. 4...