Öringen har fått lekbäddar i Brännmalmsbäcken – följ med resultatet med ficklampa

Bild:

Brännmalmsbäcken i Sjundeå har gjorts mysigare för öringar att leka i. Ett tiotal frivilliga talkoarbetare deltog i restaureringsarbetet förra veckan.

De energiska talkodeltagarna bar under fyra timmar 6 000 kilogram naturgrus till bäckfåran. Utöver det manuella arbetet hade det också gjorts maskinellt restaureringsarbete dagen inann. Då förflyttades stenmaterialet till bäckfåran med grävmaskin och resultatet finjusteras vid behov för hand. Restaureringen av Brännmalmsbäcken förverkligas som en del av projektet Sjundeå å 2030.

Brännmalmsbäcken är en bäck som delvis befinner sig i nära naturtillstånd eller naturliknande tillstånd. Den har en stor potential som förökningsområde för havsöringen, där öringens yngel har gott om livsrum. Under de undersökningar som gjorts av Västra Nylands vatten och miljö under hösten 2019, har man dock inte påträffat någon öring i den här bäcken.

Öringens förökningsmöjligheter kan förbättras märkbart bland annat genom områden med lekgrus i bäcken. I bäcken har det också under åren ansamlats en hel del skräp som städas bort under restaureringen. Förutom den vattenlevande naturen vinner också människan på en restaurering av Brännmalmsbäcken, då bäckdalen erbjuder mångsidiga upplevelser av vattennaturen alldeles i kommunens centrum. Här finns ett utmärkt objekt som kommuninnevånarna kan besöka för att bekanta sig med sådant praktiskt restaureringsarbete som utförs inom projektet Sjundeå å 2030.

Den del av bäcken som restaurerades med grus under talkot uppmuntrar förhoppningsvis öringen till lek i oktober samt håller rommen livskraftig genom vintern ända tills ynglen kläckts. Under kvällarna i oktober går det att besöka bäcken med en stark ficklampa för att från stranden se om det finns lekande öring. Om så är fallet, är det viktigt att informera Sjundeå å 2030 -projektets sakkunniga i fiskärenden Juha-Pekka Vähä genom e-post: juha-pekka.vaha(at)luvy.fi.

Mer läsning