Orenat avloppsvatten rakt ut i Stadsfjärden

Det kan vara avloppsvatten från stadens egen pumpstation som har förorenat vattnet vid Knipans badstrand. Bild: VN-arkiv/Emilia Nyberg

I Ekenäs har tusentals liter orenat avloppsvatten i repriser runnit ut i Stadsfjärden.

Från Raseborgs vattens pumpstation vid Rödgrund i Ekenäs har tusentals liter avloppsvatten runnit rakt ut i havet.

Utloppet för pumpstationens överfyllningsrör ligger endast 1,7 kilometer från Knipans badstrand. Rörets utlopp befinner sig på ett Natura 2000-område, cirka 40 meter från Stadsfjärdens naturskyddsområde.

Vid flera tillfällen de senaste åren har höga halter av bakterier konstaterats i badvattnet vid Knipan. Det finns misstankar om ett samband mellan utsläppen och badvattnets kvalitet.

Det är speciellt efter kraftiga regn som höga bakteriehalter konstaterats i badvattnet.

Extra ärende

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd behandlade frågan som ett extra ärende på sitt möte i onsdags.

I beredningstexten konstateras att Raseborgs vatten – som är ett kommunalt företag – inte har meddelat miljövårdsmyndigheterna om att avloppsvatten letts direkt ut i havet.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att överrinningen inte kan anses obetydlig, i synnerhet inte som det skett upprepade gånger.

Stadens miljövårdsmyndigheter inleder nu ett så kallat föreläggningsärende hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i enlighet med miljöskyddslagen.

Mer läsning