Oregistrerade hus gör hål i Ingås kassa

Tätt. Området kring Bruksträsket i Ingå hör till de områden i kommunen där flest byggnader fattas från fastighetsregistret.Bild: Mira Strandberg

Ingå förlorar årligen flera hundra tusen på grund av att många byggnader inte finns i kommunens fastighetsregister. Nu ska det bli ändring.