Öppna simhallen!

Kontinuerlig städning med kemiska rengöringsmedel och klor ända ut i bassängen minimerar coronarisken.

F'låt en gamyl, men kunde Raseborg eventuellt tänka sig att öppna Ekenäs simhall? Kommunen får ju bestämma över detta. Många simhallar i landet, bland annat Vasa och Jakobstad, har hållit sina simhallar öppna hela tiden. Inget har visat att simhallarna skulle sprida corona.

Raseborg, speciellt Ekenäs, har säkert största andelen pensionärer (mer än 24 procent) av alla städer i Finland. Vinterhalvåret med sina coronarestriktioner gör det så gott som omöjligt för funktionshindrade, invalider och de äldre att motionera tryggt och säkert för att uppehålla sin kondition, hälsa och motståndskraft. Hälsovårdskostnaderna skjuter i höjden. Det blir dyrt för samhället. Bara simhallen kan erbjuda en räddande lösning.

Simhallens renlighet är helt i klass för sig jämförd med alla andra slag av motionslokaliteter. Kontinuerlig städning med kemiska rengöringsmedel och klor ända ut i bassängen minimerar coronarisken.

Simhallen ger även barn och ungdomar möjlighet till den livsviktiga motion som nu efterlyses.

Klaus Bremer, funktionshindrad, Svartbäck