Öppna simhallen nu!

Jag läste till min bestörtning att simhallen skall hållas stängd till hösten!

Eftersom incidenstalet per den 2 maj är 3,6 fall/100 000 invånare under de senaste 14 dagarna kan det inte vara av medicinska skäl som simhallen hålls stängd. Det fick jag också bekräftat efter samtal med personer som ingår i beredskapsgruppen. Orsaken till att simhallen hålls stängd är att simhallspersonalen förts över till arbetsuppgifter inom vaccinationen. Det här var säkert motiverat då covidfallen var fler i Raseborg och man var tvungen att stänga simhallen enligt regeringens beslut Så är dock inte fallet nu.

Vaccinationerna är mycket viktiga (en eloge till dem som organiserat dem), men det borde inte finnas ett motsatsförhållande mellan vaccinationstakten och simhallens öppethållande.

Man bör komma ihåg att simhallen är viktig för många av de svagaste grupperna i samhället: simning och vattengymnastik kanske är den enda motionsform man orkar med på ålderns höst. Likaså är simundervisningen för barn enormt viktig.

När nu beredskapsgruppen har sitt följande möte i morgon onsdag hoppas jag att man kan ändra sitt beslut från föregående möte. Mitt förslag är att öppna simhallen så snabbt som möjligt och hålla den öppen till slutet av juni. Föreslår också att man kan hålla öppet under ett arbetspass, till exempel klockan 10-18 vilket minskar behovet av simhallspersonal så att en del fortfarande kan hjälpa till med vaccinationerna. Om beredskapsgruppen vidhåller stängningen vill jag ha ett tydligt besked av de ansvariga varför man prioriterar bort simhallskunderna.

Ann-Christine Liljestrand Ekenäs