Oplanerat uppehåll

Vi beklagar den störning vi föranlett i ifrågavarande situation.