Omstridda Bergvallaområdet måste spjälkas upp för planering: "Småaktigt av NTM-centralen"

Tvistefrö. Bergvallaområdet har figurerat i det kommunala beslutsfattandet i olika etapper under trettio år. Grafiken visar situationen år 2016 då det senast gjordes ett försök att få till stånd en stranddetaljplan för hela området. Bild:

Bergvallaområdet i Barösund har varit ett tvistefrö i Ingå kommun i tiotals år. Nu leder NTM-centralens krav till att området måste planeras i etapper. Först görs planen för det område som ska bli en stugby.

Ingå kommun beslutade i somras att sälja ett tre hektar stort område av Bergvalla till företagaren Ossi-Matti Nieminen. Nieminen vill bygga stugor för uthyrning på området. Ingå hade planerat att stugbyprojektet skulle genomföras via undantagsförfarande. NTM-centralen ansåg ändå att området kräver en noggrannare planering av markanvändningen. Därför måste Ingå göra en stranddetaljplan för stugbyn.

– Den ska göras upp så fort som möjligt. Det är egentligen ganska fiffigt att göra så för att det ska gå snabbare för företagaren, säger nämndens ordförande Peter Siggberg (SFP).

Byggnads- och miljönämnden beslutade i tisdags att planläggningen av Bergvallaområdet delas in i mindre delar. Det första och mest brådskande är området för stugbyn. Ingå anlitar en konsult som ska göra stranddetaljplanen, och kommunens ambitiösa mål är att den ska vara klar före semestersäsongen, alltså i maj-juni.

Därefter gör kommunen en allmän markanvändningsplan för hela Bergvallaområdet. En markanvändningsplan är ett allmänt dokument utan rättsverkan som fungerar som ett verktyg för kommunens fortsatta planering. Kommunen har redan gjort ett utkast till markanvändningsplan, som presenterades för byggnads- och miljönämnden i fjol.

Protester försinkade planeringen

I och med att NTM-centralen krävde närmare planering av stugbyområdet fördröjs planläggningen av hela Bergvallaområdet.

– Det är ganska småaktigt av NTM-centralen, det är deras sätt att använda sin makt, säger Siggberg, som också tidigare kritiserat framför allt NTM-centralernas besvärsrätt.

Planläggningen av Bergvalla har varit en långkörare i kommunen. Senast gjordes ett försök att göra upp en plan år 2016 men då var inte tekniska nämnden nöjd med utkastet. Invånare lämnade också in en protestlista med 400 underteckningar mot planläggningen av Bergvalla för fritidsboende. Planläggningen på området har stått stilla sedan dess, men enligt de nuvarande riktlinjer som finns för området ska minst femtio procent av byggnationen i området vara fritidsbostäder. Enligt beredningen styr den nya delgeneralplanen för inre skärgården fritidsboende till Barölandet och fast bosättning till Orslandet.

Mer läsning