Omröstning om Päivärinteen koulus renovering

Tekniska nämnden i Sjundeå röstade om en renovering av Päivärinteen koulu. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Tekniska nämnden i Sjundeå ber om lov av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att konkurrensutsätta en renovering av Päivärinteen koulu för att åtgärda problemen med inomhusluften.

Det skulle kosta Sjundeå drygt 1 miljon euro att renovera Päivärinteen koulu visar en utredning som konsultbyrån FCG gjort på beställning av kommunens tekniska chef Markus Moisio.

Då tekniska nämnden möttes i måndags blev det ändå omröstning om huruvida man skulle be kommunstyrelsen om tillstånd att gå vidare med renoveringsplanerna.

– Det kom nämligen överraskande ett motförslag om att riva de nuvarande skolbyggnaderna och bygga helt nytt, säger nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

En rivning av de nuvarande byggnaderna och ett nybygge skulle kosta Sjundeå betydligt flera miljoner än en renovering, konstaterar han.

Omröstningen slutade 4–4 och ordförandes röst fick avgöra. För en renovering röstade utöver Dahlqvist även Catharina Lindström (obunden, SFP), Kari Vierinen (Saml) och Åke Holmlund (obunden).

Det var suppleanten Hilkka Toivonen (Gröna) som föreslog att man skulle riva och bygga nytt. Hon fick stöd av tre andra ledamöter – Lasse Niskanen (SDP), Eljas Rahikainen (Gröna) och Risto Heikkilä (Saml).

"Måste komma i gång"

Rabbe Dahlqvist konstaterar att det är väldigt många bollar i luften gällande kommunens skolor eftersom alla konstaterats ha problem med inomhusluften. Det är ytterligare ett starkt argument för att komma i gång i någon ända av skolpusslet.

– Ärendet landar på kommunstyrelsens bord på måndag.

Om styrelsen godkänner tekniska nämndens anhållan om att konkurrensutsätta renoveringen av Päivärinne går det vidare till kommunfullmäktige i början av mars.

– Den 20 mars ska vi sedan ha aftonskola för att höra vad de olika politiska grupperingarna tycker. Då bör vi också ha en noggrannare kalkyl på vad en renovering av Aleksis Kiven koulu skulle kosta. För den skolans öde kommer ju att bli det stora beslutet. Också där finns en helt ny skola som ett förslag, säger Rabbe Dahlqvist.

Ett alternativ kan vara att bara riva den gamla delen av AKK-skolan och ersätta den samt sanera den nyare delen.

– Experter som presenterade problematiken på ett möte för föräldrar konstaterade nämligen att den nyare delen knappast kan vara i så dåligt skick att den också behöver rivas, säger Rabbe Dahlqvist.

Mer läsning