Områden för elevupptagning justerades

Raseborgs bildningsnämnd fattade förra veckan beslut om att justera vissa elevupptagningsområden. Bild: Arkiv

Bildningsnämnden i Raseborg har justerat ett antal elevupptagningsområden. De nya områdesgränserna träder i kraft den 1 augusti i år.

Bland annat drar man i Pojo gränsen så att Kullanäset hör till elevupptagningsområdet för Pojo kyrkoby skola och Kirkonkylän koulu. En annan ändring i Pojo är att Skogböleområdet framöver också hör till Kirkonkylän koulu och Pojo kyrkoby skola.

En del av området Finby–Backa hör från hösten till Katarinaskolans och Kiilan koulus elevupptagningsområden. Tidigare har de svenska eleverna hört till Snappertuna skolas elevupptagningsområde.

I Ekenäs får Österby skola och Hakarinteen koulu från hösten elever som bor längs Långkärrsvägen och Skrittskogvägen. Samtliga ändringar finns på stadens webbplats.

Däremot ändras inte elevupptagningsområdet för Västerby skola. Föräldrar hade anhållit om att området omfattar dem som bor längs Prästkullavägen och fram till Nitlaxvägens början. De ska fortsättningsvis gå i Höjdens skola i Tenala.

Mer läsning