Omkring 900 coronafall i skolorna och på daghemmen sedan höstterminens start

På andra stadiets utbildningar runtom i landet har närapå 9 000 personer exponerats för coronaviruset sedan höstterminens början. Bild: Jeanette Östman/SPT

Institutet för hälsa och välfärd har kartlagt hur många coronaexponeringar som skett under läsårets gång, och hur många av de exponerade som blivit smittade av viruset runtom i landets skolor och på daghemmen.

Sedan höstterminens början har drygt 900 coronafall bekräftats inom småbarnspedagogiken, landets grundskolor och utbildningarna på andra stadiet. Det visar Institutet för hälsa och välfärds kartläggning av coronaläget i skolorna och på daghemmen.

Institutet har bokfört antalet coronafall mellan augusti i fjol och slutet av februari i år.

Under den tidsperioden har totalt 13 167 personer inom småbarnspedagogiken exponerats för coronaviruset. 309 av dem har bekräftats smittade av viruset, vilket motsvarar 2,3 procent av alla exponerade.

Inom landets grundskolor har under motsvarande tidsperiod 40 461 personer exponerats för viruset. 499 av dem har bekräftats smittade, vilket motsvarar 1,2 procent av de exponerade. Smittfallen har varit något fler i grundskolans lägre årskurser än i de övre. Dock är det i 109 fall oklart om den smittade personen hör till grundskolans övre eller lägre årskurser.

På andra stadiets utbildningar har antalet exponeringar varit 8 956. Totalt 118 personer har bekräftats smittade av viruset efter exponering, vilket motsvarar omkring 1,3 procent.

I siffrorna ingår såväl personal som elever och studerande.

Låg risk att smittas trots exponering

Institutet konstaterar att epidemins acceleration under höstens gång har lett till att exponeringstillfällena ökat kraftigt.

Sedan årsskiftet har också exponerade testats i märkbart högre grad för att hindra spridningen av muterade virusvarianter.

Tack vare det har man rätt heltäckande lyckats hitta även de symtomfria personerna som varit smittade av viruset. Bland personer under 12 år har upp till en tredjedel av de smittade varit symtomfria då de fått sitt positiva testresultat.

Institutet betonar ändå att andelen smittade av alla som exponerats i skolorna och på daghemmen är låg, och risken för att insjukna efter en exponering i skolan eller på daghemmet är fortsättningsvis märkbart mindre än om man exponeras i ett annat sammanhang.