Olympiatoppen

I Finland finns 60 000 unga personer, mest unga män, som inte funnit sin plats här i livet. De är utanför utbildning och arbete.

Norge vill bli bättre. Landet var helt suveränt i vinter-OS i Pyeongchang, där landet tog en mängd medaljer. Men det är inte nog. I friidrotts-EM i Berlin var Norge bästa nation av de nordiska länderna, men det räcker inte. Den finska tv-sporten besökte den norska träningens Mekka – Olympiatoppen – i Oslo och förväntade sig finna ett "raketlaboratorium", men blev totalt överraskade. Gruppen fann människan: Människan behöver människor för att utvecklas, förklarar chefen för träningscentrum Olympiatoppen (TV1 8.11).

Den finländska yrkesutbildningen går åt fel håll. Där minskar antalet lärare och anslagen för utbildning skärs ner. Det kallas reform av regeringen Juha Sipilä. Tidningspressen är full av artiklar och insändare, både emot och för reformen: "Yrkesskolrefomen lägger stort ansvar på eleven" (HBL 28.10), "Yrkesutbildningen kämpar" (HS 3.11), "För varje studerande görs en studieplan" (HS 25.10) och "Läroavtal ger arbete" (HS 3.11).

Det är säkert helt ok att göra upp en individuell studieplan inklusive eventuella stödåtgärder för varje studerande, men det måste finnas resurser – människor och behövlig utrustning – för att förverkliga planen. Kommunala och statliga planer och strategier står dessvärre ofta "stadigt med fötterna i luften". Med andra ord vackra ord och fromma förhoppningar. Ett faktum är att antalet studerande vid yrkesskolorna ökade från 280 000 till 325 000 från 2009 till 2016 (HS 3.11). Sedan år 2013 har pengarna för yrkesutbildning minskat med 200 miljoner euro och 1 600 lärare har fått lämna sina jobb.

Arbetet lär man sig på arbetsplatsen, säger vd Satu Huber vid pensionsbolaget Elo och förespråkar att studerande i ett tidigt skede går ut på arbete (HS 7.11).

Hon inskärper dock att det gäller studeranden som klarat sina studier och att unga människor behöver stöd och vägledning i livets olika skeden. En bekant till mig, Ralle Åkerblom, har gått metallinjen på yrkesskola och tagit examen i teknisk skola. Han understryker betydelsen av att de unga kan hantverket då de kommer på praktik i företagen.

Det är risk för skada och liv vid maskiner om de är okunniga och ett stort ansvar för företagen, säger han i samtal med rektorer för yrkesskolor.

I Finland finns 60 000 unga personer, mest unga män, som inte funnit sin plats här i livet. De är utanför utbildning och arbete. En sådan person kostar samhället mellan 370 000 euro och en miljon euro (ÅU 28.10). Finland behöver sina unga människor och måste ge dem en chans. De behövs för att landet ska klara sina offentliga utgifter och konkurrensen i världsekonomin då företagen har väl utbildad arbetskraft. I fitnessträning satsar folk på en personal trainer. Ska vi då inte ha råd att ge våra unga god yrkesutbildning? Finland vill bli bättre. Kliv då upp på "Olympiatoppen" i yrkesutbildning!

Kaj Lindholm tidigare stadsdirektör