Olyckor i Sjundeå kostar över en halv miljon per år: "Bilister är hänsynslösa"

Över en tredjedel av dem som svarat på frågor om trafiksäkerheten i Sjundeå anser att den är dålig eller mycket dålig, ännu fler att den är medelmåttig. Bara var fjärde ansåg att trafiksäkerheten är god.

En femtedel av dem som svarade på kommunens enkät om trafiksäkerhet under hösten har själva varit med om en farlig situation i trafiken då de rört sig till fots eller på cykel. Nästan dubbelt så många hade varit med om en farlig situation när de rört sig med bil eller skåpbil.

Den främsta orsaken till problemen med trafiksäkerhet är trafikanternas inställning. De som svarade ansåg att folk är hänsynslösa och tanklösa i trafiken, och att de ofta har bråttom. Enligt enkätsvaren innehar vuxna personer som rör sig i trafiken en nyckelposition när det gäller att främja trafiksäkerheten. Hur föräldrar och vuxna beter sig återspeglar sig på hur barn och unga beter sig i trafiken.

Lite farligare i Sjundeå

Under åren 2014-2018 fick polisen vetskap om 126 trafikolyckor i Sjundeå. I olyckorna dog en person och 32 skadades. Nästan hälften av de skadade var unga personer i åldern 15–24. Farligast är stamväg 51 – där inträffade 43 procent av de olyckor som ledde till personskador. Olyckorna i Sjundeå kostade samhället cirka 600 000 euro årligen.

Trafiksäkerheten i Sjundeå är lite sämre än medeltalet för Nyland. De trafikolyckor som skedde i Sjundeå åren 2014–2018 drabbade 107 personer per 100 000 invånare medan medeltalet för Nyland var 81 per 100 000 invånare.

Kommunens elektroniska enkät om trafiksäkerheten besvarades av närmare 450 personer.