Olika tolkningar av gåvobrevet i Billnäs

Ja eller nej? Får staden sälja Billnäs skolfastighet eller inte? Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Om Raseborgs stad följer gåvobrevet som skrevs i samband med att Billnäs skolfastighet skänktes till Pojo kommun 1945 kan staden inte sälja fastigheten om den upphör att fungera som skola.

Så tolkar vice häradshövding Erik Munsterhjelm texten i gåvobrevet från Osakeyhtiö Billnäs aktiebolag till Pojo kommun. Hans juridiska utlåtande överläts till stadens beslutsfattare av styrelsen för föreningen Hem och skola i Billnäs i måndags.

Då föreningen överräckte utlåtandet till stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, stadsdirektör Tom Simola, fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist samt fullmäktiges vice ordförande Ulf Heimberg överräckte man även ett öppet brev med en rad konstruktiva förslag.

Förslagen i det öppna brevet är ämnade att fungera som alternativ till bildningsnämndens förslag den 5 april om att stänga Billnäs skola.

Bland annat föreslår man att nyligen renoverade Billnäs skola används som en tillbyggnad till Katarinaskolan – i stället för att bygga ut Katarinaskolan med behövliga 1 000 kvadratmeter.

"Ett politiskt val"

Stadens bildningsdirektör Robert Nyman hänvisar till sin beredning inför nämndens möte den 5 april då han får frågan hur han ser på föreningens förslag. I beredningen fanns Billnäs skola kvar. Det var under nämndens behandling som man gick in för en stängning av skolan.

– Det var ett politiskt val, säger Nyman.

De juridiska förpliktelserna som gåvobrevet eventuellt innebär kan han inte kommentera.

– Jag är inte rätt person att kommentera det. Gåvobrevet är en juridisk fråga för stadsstyrelsen att behandla.

Tolkar inte lika

I sitt utlåtande säger Munsterhjelm bland annat att staden inte kan sälja fastigheten om den upphör att fungera som skola.

I utlåtandet sägs också att gåvobrev inte preskriberas, att detta gåvobrev således fortfarande är giltigt. Det håller stadens koncernjurist Patricia Rehn med om.

– Gåvobrevet är giltigt, men jag delar inte Munsterhjelms tolkning av det. Det finns inga hävningsklausuler eller annars för äganderätten begränsande klausuler i detta gåvobrev, säger hon.