Olika åsikter om marktäkt

Dammigt. Grannarna klagar på dammet medan myndigheterna anser att det inte orsakar sanitär olägenhet.Bild: Privat

Marktäkten i Rekuby i Bromarv har behandlats i olika instanser under flera års tid. Senast dök ärendet upp i Sydspetsens miljöhälsonämnd eftersom grannen Hans Falck med flera åberopar hälsoproblem på grund av damm. Falck är besviken på utfallet.