Ökat distansarbete ger ingen stor minskning av trafikens utsläpp

I fjol distansarbetade cirka 790 000 personer. Det antalet kan, enligt Kommunikationsministeriets mest extrema prognos, bli vardag om drygt 20 år. Men den utvecklingen har ingen stor betydelse för utsläppen från trafiken. Bild: Jeanette Östman/SPT

Även om 200 000 fler finländare distansjobbar år 2030 räcker det bara för att nå 7,5 procent av trafikens tänkta utsläppsminskning, visar Kommunikationsministeriets utredning.

Att fler människor jobbar på distans har en måttlig inverkan på utsläppen av växthusgaser från trafik och transporter.

Det meddelar Kommunikationsministeriet, som låtit jämföra antalet körda kilometrar år 2019 med antalet körda kilometrar under coronaåret 2020.

Antalet körda kilometrar med personbilar minskade med endast 4 procent trots att det var mer än dubbelt så många som distansarbetade i fjol jämfört med år 2019.

Ministeriet konstaterar dessutom att trafiken och transporterna i fjol minskade även av andra orsaker än distansarbete, till exempel på grund av permitteringar och begränsningar i hobbyverksamheten.

Distansarbetets klimatbetydelse minskar

Enligt utredningen kommer utsläppen av koldioxid att minska med högst 125 000 ton per år som ett resultat av ökat distansarbete år 2030.

Ökat distansarbete kan alltså bara bidra med en liten del till målet att minska utsläppen från trafiken med 1,65 miljoner ton per år fram till 2030.

I takt med att bilarna släpper ut mindre mängder gaser kommer distansarbetets betydelse för utsläppen dessutom att minska ytterligare. Enligt prognosen kommer ökat distansarbete år 2045 att endast ge en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 82 000 ton per år.

Finland har förbundit sig att före år 2030 halvera utsläppen från den inhemska trafiken jämfört med år 2005. Åtgärderna för att nå målet har samlats i regeringens så kallade färdplan för fossila transporter, där ökat distansarbete ingår som en faktor som kan minska utsläppen.

Undersökningen gjordes av Ramboll Finland, MDI Public och Telia Finland.

År 2019 arbetade cirka 357 000 i Finland på distans.

Under coronapandemin 2020 var antalet cirka 790 000. Det här uppskattas vara det största möjliga antalet distansarbetande som kan uppnås med den nuvarande region- och arbetsplatsstrukturen.

Enligt prognosen kommer antalet distansarbetande att vara 577 000 år 2030 och 582 000 år 2045.

I maximiscenariot finns det 811 000 distansarbetande år 2045.

Källa: Kommunikationsministeriet