Ok, dummer!

För sextiotalisterna var fyrtiotalisterna då ett hinder och skulle bort. Undrar förresten, vad de tycker nu, själva i Orvaråldern …

"Ok, Boomer!" är den nyaste spottloskan i det verbala hatkriget. Den riktas mot så kallade baby boomers, fyrtiotalisterna, vi efterkrigsbarn.Inget nytt i sig. Redan på åttiotalet stämplades vi som "Jä...