Offret hedras med porträtt

Avtäcktes. Porträttet av Harry Winqvist – tavlan till höger – hänger nu bredvid målningen som föreställer lagmannen Sven Högström. Mikael Enberg berättar att den färska tavlan är målad i en sådan stil att betraktaren lätt uppfattar den som gammal. Bild: Lina Enlund

Borgmästaren Harry Winqvist sköts ihjäl på poliskontoret i Ekenäs den 1 februari 1918. Han var inbördeskrigets första dödsoffer i staden.

En man som trodde på diplomatiska lösningar och som genom förhandlingar ville undvika konfrontation.

Det omdömet har fällts om Harry Winqvist, borgmästaren i Ekenäs som i inbördeskrigets inledningsskede för 100 år sedan greps av en grupp rödgardister, för att slutligen möta döden med en kula i huvudet.

Winqvist hedras med en färsk oljemålning, som i torsdags avtäcktes i gamla stadshuset i Ekenäs där den får göra tavlorna med andra kända personer sällskap.

– Winqvist har tidigare enbart funnits avbildad på enstaka fotografier. Nu finns det ett porträtt även av honom, konstaterar Mikael Enberg, styrelsemedlem i och syssloman för Ekenässällskapet som beställt och bekostat tavlan som staden fick motta.

Det är konstnären Peik Bäckström som målat porträttet. Bäckström är bosatt i Helsingfors och har sina rötter i Ekenäs.

Anlände med tåg

Händelseförloppet i Ekenäs den dramatiska vinterdagen den 1 februari 1918 tog fart på tågstationen klockan kvart före tio på morgonen, då ett 80-tal rödgardister från Hangö och Lappvik anlände med tåget.

Möjligen ville gardisterna spåra upp den rejäla vapenarsenal som den vita sidan några dagar tidigare hade kommit över genom att plundra ett ryskt vapenlager, vars vaktstyrka hade överrumplats.

Merparten av rödgardisterna tog sig från tågstationen in mot staden, där Harry Winqvist mötte truppen på Kungsgatan. Borgmästaren greps och fördes in för förhör på poliskontoret, som fanns i stadshuset vid torget.

Poliserna avväpnades

Händelserna skildras i VN i april 1918, när tidningen igen började utkomma efter ett avbrott sedan den 31 januari samma år. De återges också i bland annat boken Dramatik i småstad som utgavs 2015.

De poliser som var närvarande avväpnades och därefter vidtog förhöret med Winqvist. Bland Hangöborna som befann sig på poliskontoret fanns i varje fall Emil Johansson, Emil Hildén, förgyllaren Edmund Öfverström och arbetarna Jalmari och Karl Koskinen från Täktom.

Harry Winqvist var också chef för skyddskåren i Ekenäs, varför han förväntades sitta inne med värdefull information. Enligt VN fick borgmästaren frågor om bland annat vilka vapen skyddskåren förfogade över, men om den saken kunde eller ville han inte säga mycket.

Snart befalldes Winqvist att tillsammans med poliskonstaplarna ta sig ner till häktet, som finns i husets källare.

Vägrade lyda order

Men i stället för att lyda rödgardisterna satte sig borgmästaren ner i en stol i kontoret. Då höjde de röda sina vapen mot honom – och ett skott brann av!

Följderna var ödesdigra. Kulan träffade Winqvist i huvudet och han mötte en ögonblicklig död.

– Situationen spårade ur. Skottet berodde nog på en stor nervositet, säger Mikael Enberg.

– Jag tror inte heller att Winqvist förstod att vara rädd.

De röda intog alla viktiga ställen i staden och samtidigt spred sig ryktet om borgmästarens död. Utvecklingen skrämde de borgerliga och många tog till flykten.

Dådet skulle bli det enda terrormordet som de röda utförde i staden under hela kriget, men det kunde förstås ingen veta just den här ödesmättade fredagen.

Symboliserar tragiken

Mikael Enberg betonar att Ekenässällskapet på inget vis vill markera ståndpunkt eller uppmärksamma Winqvist som vit aktör, utan endast fylla luckan som funnits i tavelgalleriet.

– Harry Winqvist hann aldrig bli avporträtterad.

Enberg konstaterar att borgmästarens död påminner om tragiken i stort.

– Allting tillspetsades mer än någon hade tänkt sig, på båda sidorna. Händelsen gjorde att motsättningarna mellan de röda och de vita ytterligare skärptes.

Sällskapet gjorde nyligen en broschyr om gamla stadshuset och det var då som textförfattaren Mårten Johansson lade fram idén om att även Winqvist borde få ett porträtt. Johansson är medlem i föreningen och tidigare stadsdirektör i Raseborg.

Mer läsning