Odlingskunskaper växlades på Västankvarn

Sortfält. Joachim Wasström inspekterar vårvete tillsammans med Jan Grönholm (längre fram). Bild: Sofia Westerholm

Hur lyckas man som jordbrukare uppnå bästa skördenivå? Det var ett tema för den traditionella fältdagen på Västankvarn, som lockade till sig jordbrukare från hela landet.

Uppvisning av ny teknologi, ett brett sortfällt och ett mångsidigt seminarium drog många jordbrukare då fältdagen gick av stapeln på Västankvarn.

Huvudmålet med fältdagen är att samla jordbrukare och låta dem komma för att se och jämföra olika grödor.

– Vi har ett brett sortfält här där jordbrukare kan komma för att se på olika grödor och reda ut hur det är att arbeta med dem. Alla grödor har så olika egenskaper och passar så olika mark, säger Päivi Meronen från Pro Agria södra Finland.

Fältdagen ordnades nu för sjätte gången. Senast besöktes den av 3 000 jordbrukare.

– I detta ekonomiska läge är det omöjligt för jordbrukare själva att prova sig fram vad som passar att odla på deras mark. I stället kan de komma hit och reda ut det, säger Meronen.

– I år satsar vi speciellt på att lära ut hur man ska behandla jorden för att uppnå bästa möjliga växtkraft, tillägger Henrik Lassas, direktör för Nylands svenska lantbrukssällskap.

Kunskapsutbyte viktigt

Fältdagen ordnas som ett samarbete mellan Nylands svenska lantbrukssällskap och Pro Agria södra Finland.

– Vi har tagit modell från Sverige och valt att göra evenemanget väldigt faktabaserat. Här finns inga hoppslott eller någon godisförsäljning, säger Jan Grönholm från Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Joachim Wasström besökte fältdagen i egenskap av jordbrukare.

Han uppskattar evenemangets professionella upplägg.

– Det är inte alltid lätt att vara jordbrukare. Det är så mycket man satsar i det. Att mötas och kunna dela idéer är jätteviktigt i den här branschen.

Utöver det breda sortfältet med 172 olika vårgrödor att jämföra, fanns i år 80 olika utställare på plats i Västankvarn.

Därtill gavs besökare möjligheten att inspektera hur marken ser ut under ytan i den så kallade markgropen.

Vid markgropen fanns professor Laura Alakukku på plats för att dela med sig av experttips.

– Jordbruket går mycket i vågor. Nya generationer gör samma missar som gjorts tidigare. Man borde i stället lära sig av gammal kunskap och av varandra, menar Alakukku.

Sverige en föregångare

Under fältdagen böts även kunskap över landets gränser.

– Sverige ligger före oss. 90 procent av deras åkerareal ligger söder om Finland så de har bättre odlingsmöjligheter men vi har också mycket att lära oss av dem, säger Lassas.

På plats på Fältdagens seminarium "Greppa marknaden" fanns Mikael Jeppson från Lantmännens Lantbruk i Sverige.

Han håller med om att Sverige på många plan kommit längre men poängterar också de olika förutsättningarna.

– Det finns skillnader till exempel i vilka grödor som kan odlas men marknaderna vi säljer till är ändå lika så vi kan lära oss massor av varandra.

Jeppson menar att båda länderna har något att ge varandra.

– För att hålla jordbruket lönsamt måste man dela kunskap. En framtid för jordbruket är jag däremot säker finns. Mat kommer vi alltid att behöva.

Mer läsning