Odling på lott i Ingå nästa sommar?

Grönsaker från egen täppa smakar bra. Bild: Johanna Lemström

Redan nästa sommar kan det finnas odlingslotter också i Ingå. Övriga västnyländska kommuner har redan länge erbjudit sina invånare att hyra en bit jord för småskalig odling.

Samhällstekniska nämnden i Ingå godkände i tisdags att planerna på en koloniträdgård tar ett kliv framåt. Trädgårdslotterna placeras längs vägen Nyckelpigan, ett stycke österut från bostadsområdet i Dal.

Tf tekniska chefen Ilkka Rissanen berättar att trädgårdslotterna planeras bli cirka fem gånger sex meter stora, eller med andra ord trettio kvadratmeter.

– Om inte det räcker till för ens behov kanske man kan hyra två lotter, säger han.

I år förbereds området genom att luckra upp jorden. Området är nämligen igenvuxet av ogräs. En vattenpunkt och en parkering ska också anläggas intill den tilltänkta odlingsplatsen.