Också västnylänningar fick pris på Runebergsdagen: se listan!

Strandhugget. En litografi av Max Beeger illustrerar affären vid Vitsand. Bild:

Författarna till ett lokalhistoriskt verk, en roman och en faktabok som belönades med pris vid Svenska litteratursällskapets högtid i tisdags har lokal aknytning till Västnyland.

Lokalhistorikern Magnus Cederlöf fick 5 000 euro ur Spåreska fonden för sitt verk Affären vid Vitsand år 1854. En fotnot i Krimkrigets historia. Enligt prismotiveringarna utgör boken ett viktigt bidrag till Ekenäs stads historia. Cederlöf skildrar insiktsfullt och populärt hur det globala skeendet i form av Krimkriget berörde staden och dess invånare. Boken gavs ut av Västnyländska kultursamfundet i höstas. VN:s recension kan du läsa här.

Ett pris på 5 000 euro ur Femtioårsfonden gick till sjukskötaren Patricia Bruun, som bor i Tenala, för boken Efter stormen i Tshikapa. Enligt prismotiveringen växder berättelsen långt utöver sina pärmar och vidgar vyer. "I glidningarna mellan fakta och fiktion demonstrerar Bruun berättelsens sammanbindande kraft."

VN intervjuade Patricia Bruun om boken då den kom ut. Intervjun kan du läsa här.

Sommarbarösundaren och vetenskapsredaktören Marcus Rosenlund fick ett pris på 16 000 för verket Väder som förändrade världen. Boken kopplar naturvetenskapliga fakta med historia och samhällsvetenskap. "Rosenlund citerar Kants stridsrop Sapere aude! Våga veta! Det är en uppmaning som borde upprepas oftare i vår tid av alternativa fakta, inte minst vad gäller klimatet.", sägs det i prismotiveringen.

Västra Nylands recension av boken hittar du här.

Svenska litteratursällskapets största pris, Tollanderska priset på 40 000 euro, tilldelades redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström och för hennes livsverk.

Mer läsning