Också sommarteatrarna tar till distansövningar: "Vi håller humöret uppe"

Inte sig likt. Tidigare år har Raseborgs sommarteater kunnat öva hela våren, på bilden är det West Side Story som övas in. I år måste övningarna ske på distans tillsvidare. Bild: Lina Enlund

De västnyländska sommarteatrarna hoppas ännu på premiärer som vanligt. Övningarna pågår med nya metoder.

– Vi jobbar fortfarande på att det ska bli av, ännu har vi inga planer på att inhibera, säger Charlotta Eriksson, som är verksamhetsledare för Västnyländska ungdomsringen och håller i trådarna för Ras...