Också Kurk tänker utanför bunkern

Golfbanorna i Finland har ett problem. De som var med om att grunda banorna på 80- och 90-talet börjar bli gamla. Men ingen vill ha deras aktier som upplevs kosta mer än vad de ger.

– Det finns inte tillräckligt många dedikerade medlemmar, det vill säga sådana som vill äga golfaktier, säger Hans Weckman som är ordförande i styrelsen för Finlands golfbaneägares förbund, SGKY.

Weckman är också styrelseordförande för banbolaget vid Kurk Golf i Evitskog.

När golfbanebolagen grundades på 80- och -90-talet finansierades banbyggen med aktier.

– Ofta var det en eller flera investerare som höll röststarka aktier. Det ledde till att man kunde rösta utan att betala vederlag.

Nu behöver man inte längre ha en aktie för att spela. I stället kan man ha en spelrätt eller bara köpa en spelbiljett.

– För att modernisera systemet krävs att man gör ändringar i vederlaget för någon aktiegrupp. Men det krävs att få godkännande av alla aktieägare vilket i praktiken är väldigt svårt.

Inlösning svårt

Det händer att personer som innehar en aktie som på grund av vederlagstvånget känns betungande, "säljer" sina aktier till mer eller mindre suspekta aktörer som inte har någon avsikt att fortsätta betala vederlaget. I praktiken innebär det tvärtom att aktieägaren betalar en ersättning för att bli av med aktien.

– I princip kunde banbolagen lösa in sina egna aktier av ägare som vill bli av med dem. Men då minskar betalningsbasen, säger Weckman.

För att en laglig inlösning ska gå att genomföra måste det finnas en inlösningsparagraf i bolagsordningen.

– Om man inte kan ändra på bolagsordningen – om allt är cementerat kan man titta på grannbanorna: Kan man fusionera två banor och på det sättet få en ny bolagsordning? Framtiden är att göra mer tillsammans.

Hoppas flugan biter

Vid Kurk Golf funderar man på hur man kunde göra sig av med det så kallade tvångsvederlaget.

– För de enskilda golfarnas del är det viktigaste att de inte behöver betala vederlag om de inte kan eller vill använda sin aktie.

Weckman säger att människor är prismedvetna i dag. Han ser det som en bra sak. Men det gäller för golfföretagen och -klubbarna att svara på detta – till exempel genom att lansera nya spelpaket. De kan innehålla också annat än golfrundor.

– Huvudsaken är att nya spelare blir bitna av den egentliga golfflugan. När den bekväma betalningsbasen, det vill säga aktieägarna, grumlas ut måste vi ta till marknadsmässiga metoder. Då hittar vi på andra metoder som stöder det att få nya spelare till banorna.

Weckman upplever ändå inte att golfbanorna skulle befinna sig i kris.

– Året har börjat bra. Det är precis som med glass- och ölförsäljningen. En bra början bådar gott för resten av säsongen. Dessutom har banorna övervintrat bra. Vi har fått en lysande start.

Mer läsning