Också bankhuset har problemluft

Tandvården i Sjundeå flyttar inte till det gamla bankhuset i kommuncentrum. Undersökningar tyder på att även den byggnaden har problem med inomhusluften.

Sjundeå tekniska avdelning jobbar nu på att hitta alternativa lösningar för tandvårdens lokaler, som är i dåligt skick. Personalen har länge uppvisat symtom på dålig inomhusluft. I juni fattade kommunstyrelsen beslut om att tandvården skulle flyttas till bankhuset, ifall huset inte har några problem med inomhusluften.

Nu överväger kommunen att ändra trycket i byggnaden så att det blir övertryck. Det innebär att inga skadliga partiklar sugs in i inomhusluften från konstruktionerna. På sikt är det ändå klart att byggnaden måste rivas.