Observationer av cyanobakterier ökar – "Det är inte så kraftiga blomningar ännu"

– Cyanobakterierna är tidigare än vanligt, säger Laura Hoikkala, sakkunnig på Miljöcentralen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Cyanobakterier har observerats vid kusten, speciellt i Finska viken och Skärgårdshavet.– Cyanobakterierna är tidigare än vanligt, säger Laura Hoikkala, sakkunnig på Miljöcentralen.

Det varma och lugna vädret har gynnat tillväxten av cyanobakterier, även kallade blågröna alger. Cyanobakterier har observerats vid kusten, speciellt i Finska viken och Skärgårdshavet.Ovanligt rikliga...