Öberg ny social- och hälsovårdsdirektör

Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg blir ny social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg. Bild: VN-arkiv

Raseborgs stadsfullmäktige har valt Benita Öberg till ny social- och hälsovårdsdirektör i enlighet med stadsstyrelsens förslag.

Det krävdes omröstning innan beslutet kunde fattas.

Inledningsvis föreslog Harri Yltävä (VF) att tjänsten lämnas obesatt på grund av den planerade social- och hälsovårdsreformen.

Därefter föreslog Ulf Heimberg (SDP) att Benita Öbergs motkandidat Elisabeth Kajander skulle väljas till tjänsten.

– Jag anser att Mats Lagerstams förslag i stadsstyrelsen, att fullmäktige skulle få välja mellan två kandidater, hade varit bättre. Därför föreslår jag Elisabeth Kajander. Hon är en stark kvinna som är insatt i den planerade reformen. Eller är det så att Raseborg inte vågar välja en stark kvinna?

Nina Wessberg (SDP) stödde Heimbergs förslag.

"Litar på intervjugruppen"

Niklas Andersson (SFP) bad därefter om taltur och inledde med att konstatera att Yltäväs inlägg var intressant – liksom Heimbergs.

– Jag håller med om att vi behöver en stark kvinna. Men jag personligen litar på att intervjugruppen – och stadsstyrelsen – vaskat fram en stark kvinna.

Sluten omröstning

Också De grönas Marko Reinikainen ville ha taltur. Han föreslog sluten omröstning.

– Eftersom det är ett personval, motiverade han.

Fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist (SFP) konstaterade att om någon föreslår sluten omröstning blir det så, samt att Yltäväs förslag inte fick något understöd.

Då samtliga röster avgivits och räknats framstod Benita Öberg som den klara segraren med 29 röster mot 14 för Elisabeth Kajander. Det blir således Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg som efterträder Jeanette Pajunen på posten.

Petri Kajander (SDP) anmälde jäv innan ärendets behandling inleddes och avlägsnade sig från mötet. Jorma Pelkonen hade kallats in i hans ställe.