Obbnäsrekryter rycker in i Åbo

Moderniseras. Stugorna på Obbnäs garnisonsområde totalrenoveras. Det nya utseendet är modernt och fräscht. Bild:

En del av de nya beväringarna vid kustbrigaden i Obbnäs påbörjar undantagsvis sin tjänstgöring i Åbo på grund av att kasernerna i Kyrkslätt skall totalrenoveras.

Under reparationsarbetet har nödvändiga tillfälliga utrymmen ordnats vid kustflottans bas i Pansio i Åbo. Där inleder ungefär 200 av kustbrigadens beväringar sin tjänstgöring. Enhetens utbildningsansv...