Nytt verktyg stöder miljön under ytan

Mycket information. Den färska rapporten baserar sig på uppgifter om undervattensmiljön som samlats in under flera års tid. Här undersöks sjögräsängar vid Hangö udd. Bild: Alf Norkko

Information har sammanställts om ekologiskt värdefulla undervattensområden längs hela vår kust. Rapporten ska fungera som hjälp för den som planerar ny verksamhet i havsområdena.

Bandtångsängar, sandbottenhabitat, tjockskaliga målarmusslor, rödalger samt abborrar, gösar, sikar och havsöringar.Förekomsten av de här miljöerna och arterna lyfts fram för de åtta områden i västra N...