Nytt verkstadsgolv för arbetslösa

Ny lokal. Minna Pakarinen och Aura Tarjanne hjälper arbetslösa Sjundeåbor att ta itu med vardagen. Bild: Jenny Paajes

Andelen långtidsarbetslösa bara växer, varför kommunerna satsar på rehabiliterande verksamhet i större grad än förr. Men hur långt räcker det?

Under de senaste två åren har Sjundeå har varit på tapeten vad gäller nyheter om arbetslösa. Kommunen har tagit till en mängd olika åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland sina invånare. Det senaste tilltaget var att flytta den rehabiliterande verkstaden Ström till nya, större lokaler i bollhallens övervåning och i samma veva fastanställa de två personer som jobbar där.

För alla åldrar

– Kundunderlaget ser inte ut att ta slut, tvärtom finns det många som är i behov av den verksamhet vi kan erbjuda, säger en av handledarna Minna Pakarinen.

Tidigare riktade sig verkstaden främst till unga arbetslösa mellan 17 och 29 år. Numera är verkstaden öppen för alla långtidsarbetslösa.

– Utmaningen är nu att hitta verksamhet som alla femton personer i verkstaden kan uppfatta som meningsfull. Behoven varierar beroende av ålder och livssituation. Det positiva med att ha folk i olika åldrar här är att de kan stödja varandra. De unga lär de äldre använda mobiltelefonen till allt möjligt, medan äldre kan lära de yngre att laga mat själva eller visa hur man ska måla, säger den andra handledaren Aura Tarjanne.

Stigande mängd

Till verkstaden kommer man, beroende på i vilken ålder man är, antingen via de uppsökande ungdomsarbetarna eller genom kommunens sysselsättningshandledare Jaana Terävesi.

Terävesi ser positivt på kommunens beslut att anställa två personer på heltid i verkstaden.

– Nu kan flera använda sig av verkstaden. Jag har bättre möjligheter att slussa arbetslösa vidare när det finns resurser att ta emot dem.

Terävesi understryker att de långtidsarbetslösa är en växande grupp, vars välbefinnande kommunen måste värna om. Inte minst på grund av den straffavgift kommunen blir tvungen att betala för alla som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar. De är nu 62 stycken i Sjundeå.

– Straffavgiften som kommunen betalar månatligen har stigit till 27 000 euro. Den har aldrig tidigare varit så hög. Därför behöver vi rehabiliterande åtgärder i Sjundeå. De som är sysselsatta, till exempel i verkstaden, behöver kommunen inte betala för.

Hur få ner antalet?

Trots att Sjundeå alltså satsat på att få ner mängden arbetslösa är kommunens straffavgifter ändå högre än någonsin tidigare. Det som gör Sjundeå extra sårbart är att här inte finns jobb, eller kollektivtrafik som kunde ta människorna till potentiella arbetsplatser, säger Terävesi.

Hon efterlyser mer flexibilitet på arbetsmarknaden och i arbetslöshetsskyddet. Fler sociala företag behövs, det vill säga arbetsintegrerande och samhällsnyttiga företag vars första intension inte är att gå på vinst.

– Det borde också vara enklare att anställa folk, och ta emot ett jobb, på deltid. Jag skulle också önska att kommunens olika sektorer och lokala företag och föreningar i större utsträckning kunde erbjuda arbetspraktik åt långtidsarbetslösa.

En bit på vägen

Den som söker jobb eller en studieplats måste ändå ha koll på vad hen vill och dessutom våga tro på sig själv. Här kommer verkstaden Ström in i bilden.

– Alla behöver en grupp att höra till, inte minst för att upprätthålla sociala färdigheter som är viktiga då man söker ett jobb. För en som inte pratat med någon på länge kan steget att söka ett jobb kännas enormt, säger Tarjanne.

I verkstaden strävar man sålunda efter att ge deltagarna färdigheter att klara av vardagen. Man lagar lunch varje dag, går till butiken, och diskar. Rör på sig, handarbetar och utför arbeten som kommunen behöver hjälp med, till exempel målar och rensar i rabatter, gör man också.

– Man kan säga att vi samlar på färdigheter. Småningom bygger deltagarna upp en bild av sig själva och vad de kan utföra. En kille med talang i köket bakade en dag med de andra och det var härligt att från sidan se på hur en del blev exalterade över vad de själva åstadkom i köket. De lärde sig att det går att utvecklas. Men här är det också tillåtet att misslyckas, säger Pakarinen.

Erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa Sjundeåbor över 17 år i bollhallens övre våning.

Förebygger de negativa påverkningar som arbetslösheten har på människans funktionsförmåga.

Förstärker personens förmåga att klara olika situationer i livet och i vardagen.

Förebygger utslagning genom att erbjuda möjlighet till arbetsverksamhet och övriga tjänster.

Mer läsning