Nytt serviceboende planeras i Gammelboda

Ett nytt serviceboende och gruppboende planeras i anslutning till den befintliga servicen i Gammelboda.

Rakennusliike Lehto Oy med huvudkontor i Kempele har anhållit om att få arrendera tomten vid Bergviksvägen 1 i Gammelboda i Ekenäs.

Tomten ligger tvärs över gatan från Båssaboda daghem och servicehemmet Villa Stella.

Bolaget planerar att bygga ett serviceboende för cirka 34 boende. Byggnaden skulle vara i en våning omfattande cirka 1 200 kvadratmeter.

Målsättningen med verksamheten är att kunna erbjuda de boende trivsamma och bra utrymmen, där man också beaktat specialbehov.

På den drygt 7 100 kvadratmeter stora tomten är det också tänkt att bygga ett gruppboende med plats för ett tjugotal personer med funktionsnedsättning.

Byggandet skulle förverkligas av Rakennusliike Lehto Oy Hyvinvointitilat som är en av de större operatörerna i Finland. Lehto har byggt både för kommuner och privata aktörer.

Stadsstyrelsen beslutade att tomten upplåts på lega till Rakennusliike Lehto Oy/under bildning varande bolag för 30 år. Det årliga arrendet för tomten är 7 466 euro.