Nytt negativt beslut om färdtjänst för Ethel baseras delvis på hörsägen

För att Ethel ska komma ut hjälper en granne till med påklädning och ser till att hon tryggt tar sig ner för den tolv trappsteg höga trappan. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnds sektion för klientärenden har avslagit Karisbon Ethel Storsjös anhållan om färdtjänst igen. Sektionen möttes förra veckans onsdag och baserar bland annat beslutet på hörsägen från en anonym källa.

VN har under hösten följt 89-åriga Karisbon Ethel Storsjös kamp att återfå rätten till färdtjänst enligt handikapplagen. Efter att hennes serviceplan uppdaterats i februari i fjol förnyades inte henne...