Nytt, gammalt och lånat

Bild:

Ramarna för Raseborgs framtid är nu spikade. Ännu krävs modiga beslut för att få ekonomin på fötter.

Startskottet för Raseborg 2020, stadens ambitiösa åtgärdsprogram, sköts då fullmäktige godkände budgeten och ekonomiplanen i slutet av 2015. Raseborg 2020 började utkristallisera sig i början av året. Det stod genast klart att de största förändringarna i servicestrukturen görs inom vården och bildningen.

Då fullmäktigeordförande Thomas Blomqvists klubba föll lite efter midnatt natten till tisdag hade fullmäktige efter ett femtontal omröstningar godkänt ändringar som gör att kostnaderna minskar med 2,5 miljoner per år då besluten är verkställda. Drygt 40 personer sägs upp, tre skolor stängs, Bromarfhemmet för äldre stängs, gymnasier slås kanske ihop ...

För att få en verksamhet på ny bog krävs innovationsförmåga och flexibilitet. Det här var tjänstemännen inom social- och hälsovården redo för då man föreslog att staden skulle ha färre hälsostationer men komplettera dem med två mobila vårdenheter. Fullmäktige var inte berett att ta steget fullt ut men vågade ändå prova på något nytt. Vid sidan av de gamla bekanta hälsostationerna skaffar man en vårdbil som har tidsbeställd mottagning. Det här är ett steg i rätt riktning, utfaller det väl är fullmäktige kanske i nästa rond beredd att stänga mottagningar och skaffa en bil till som för ut servicen till invånarna i periferin.

En konsultrapport gav vid handen att sju skolor kan stängas. Efter nämndbehandling var antalet nere i fyra skolor. Till slut blev fullmäktiges beslut att Västerby skola, Snappertuna skola och Klinckbackan koulu stängs efter läsåret 2017–2018. De får alltså fortsätta i två år ännu. Redan nu finns det planer för hur elevupptagningsområdena kunde förändras och då kan man ifrågasätta om det är bra med två års anpassningstid. Hur resonerar föräldrar till barn som ska börja skolan hösten 2017? Väljer de att redan då börja i den nya skolan?

Skolstängningar väcker alltid folkstormar, vilket är förståeligt. Fullmäktiges beslut innehåller en skrivning om att skolnätet i Karisområdet ska ses över år 2017. Man vill utreda vilka åtgärder som krävs för att flera elever ska få rum i Katarinaskolan och Kiilan koulu. Det här berör Billnäs skola, Svartå skola och Mustion koulu. För familjerna i de här områdena betyder tisdagsnattens beslut att de fick sina skolor till låns för en tid, innan de igen är under lupp. Redan i höst är det troligt att skoldiskussionerna blossar upp i samband med budget- och ekonomiplanbehandlingen. Om satsningar ska göras i någon skola bestäms det då.

Fullmäktiges mål är att man ska förbättra resultatet med 7 miljoner per år till år 2020. Nu fick en oenig fullmäktigförsamling ihop ett paket värt 2,5 miljoner, staden för ännu diskussioner med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där hoppas man få ner kostnaderna med 3 miljoner. Då har man fått ihop 5,5 miljoner medan 1,5 miljoner fattas ännu.

De beslut som fattades nu syns inte fullt ut i ekonomin under nästa år. Det kommer att behövas nytänkande för att hitta nya inkomster och sätt att sänka kostnader även framöver. Det här beslutet vara bara ett i raden av många tunga beslut som krävs innan ekonomin är i balans.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning