Nytt försök att få igenom hyreskontraktet med Virkkulankylä för 45 år

Sjundeå kommun gör ett nytt försök att få hyreskontraktet med Virkkulankylä godkänt. En ekonomisk kalkyl för serviceboendet finns nu tillhanda.

Kommunen förbereder sig på hyra ut en tomt för det serviceboende Virkkulankylä ska bygga på Brännmalmens område för 45 år framåt. Enligt förslaget till hyreskontrakt är hyran drygt 9 000 euro per år. Ifall utkastet godkänns och skrivs under förbinder sig Virkkulankylä vid att bygga ett serviceboende där inom tre år.

Efter hyrestiden på 45 år ska kommunen lösa in byggnaderna, eller förlänga avtalet med minst femton år. Om hyresgästen inte godkänner en förlängning förfaller kommunens plikt att lösa in byggnaderna.

Tekniska nämnden ska behandla ärendet vid sitt möte på tisdag. På mötet får nämndmedlemmarna också ta del av en preliminär budget för byggprojektet.