Nytt förslag för läkarmottagning

Tänker på personalen. Birgitta Gran vill genom sitt förslag försäkra sig om att kommunens övriga personal vid läkarmottagningen sitter tryggt då Sote-reformen kommer. Bild: Agneta Sjöblom

I stället för att privatisera hela mottagningen vill stadsstyrelsen köpa enbart läkartjänster.

Stadsstyrelsen behandlade på måndagen förslaget att på grund av långvarig läkarbrist privatisera läkarmottagningen vid hälsocentralen i Hangö.

Beredningens förslag gick ut på att konkurrensutsätta hela mottagningen med 6 läkartjänster, varav en som chefsläkare. Förslaget skulle också ha omfattat övrig personal som tre sjukskötare, två biträden samt en astma - och diabetesskötare.

Nytt förslag vann

Under gårdagens möte föreslog dock Birgitta Gran (VF) att man i stället lägger ut fem läkartjänster på 2,5 år. Avtalen kan vi behov förlängas ett eller två år tills det klarnar hur Sote-reformen påverkar organisationen. Grans förslag stöddes av Eero Koli (C) och ledde till omröstning. Grans förslag fick en röst mer än beredningens. Förutom Gran och Koli röstade Aila Pääkkö (SDP), Bernt Förström (SDP) och Gunnel Helander (SFP) för att endast konkurrensutsätta läkartjänsterna. För stadsdirektörens förslag röstade Jouko Kavander (SDP), Stig Sundberg (SFP), Barbro Wikberg (SFP) och Risto Alén (Saml).

Vettigare så här

Birgitta Gran motiverar sitt motdrag med att hon vill trygga personalens framtid.

– Om de hade övergått i ett företags tjänst vet man inte vad som hänt med deras anställningsförhållanden då Sote-reformen träder i kraft, säger hon.

Enligt Eero Koli, som stödde Grans förslag, är det här en vettigare lösning:

– Jag tycker det skulle ha varit onödigt att privatisera hela mottagningen, då staden enbart haft svårt att hitta läkare. Det är att skrämma upp folk i onödan. Inte lägger man ut ett helt hus på anbud heller om man skall reparera taket.

Kullkastar grundtanken

Anja Roos (Saml) är av annan åsikt:

– Det här förslaget omkullkastar ju hela grundproblematiken, som handlar om det varit svårt att hitta en chefsläkare till hälsocentralen. Hur är det tänkt att man skall organisera arbetet med fem läkartjänster?

Gran säger att en av de fem läkartjänsterna kunde vara en chefsläkartjänst, även om det inte preciserades i hennes förslag.

Roos tillägger att ärendet, såsom det var berett, var ämnat som en öppning för att ordna upp situationen.

– Detaljerna skulle vi ha förhandlat om bara förslaget hade godkänts.

Ärendet går nu vidare till fullmäktige tisdag nästa vecka.

Mer läsning