Nytt förslag: De svenska gymnasierna fusioneras

Nytt i förslaget är en fusionering av Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium från och med den 1 januari 2017. Bild:

På måndagen ska bildningsnämnden ta ställning till en omorganisering av skolnätet i Raseborg. Enligt förslaget stänger man sex grundskolor och slår samman de svenska gymnasierna.

I processen Raseborg 2020, där målsättningen är att minska driftskostnaderna med cirka 4 miljoner euro per år, ska bildningsnämnden ta ställning till bildningsväsendets effektiverade servicestruktur på nämndens möte på måndag.

I förslaget som nämnden ska ta ställning till på måndag har man strukit flyttandet av årskurserna 7–9 från Hakarinteen koulu till Karjaan yhteiskoulu, likaså flyttandet av årskurserna 7–9 från Höjdens skola till Ekenäs högstadieskola. Billnäs skola nämns inte i alls.

Nytt i förslaget är en fusionering av Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium från och med den 1 januari 2017. Det är dock närmast fråga om en administrativ fusion eftersom verksamheten skulle fortsätta i Karis och i Ekenäs i en modell där alla studerande ska kunna fullfölja gymnasiets lärokurs på vardera orten.

De skolor som föreslås stängas efter läsåret 2016-2017 är Bromarv skola, Västerby skola, Svartå skola, Snappertuna skola, Mustion koulu och Klinkbackan koulu.

Med dessa åtgärder skulle man spara in två ledande tjänster och sammanlagt cirka 1 miljon euro på årsnivå.

Mer läsning