Nytt evenemang ordnas i november

Mörkret aktiverar nya sinnen – en middag i ett nedsläckt rum, i skenet från levande ljus, ger en annan stämning än en middag under ett ljusrör. Bild: Arkiv

Hangö och Raseborg samarbetar kring ett nytt evenemang. Den 1-3 november ordnas Mörka helgen i de bägge städerna.

Raseborg och Hangö samarbetar för att föra fram ett nytt evenemangskoncept i början av november då Mörka helgen ordnas för första gången. Tanken är att Mörka helgen ska bli ett årligen återkommande evenemang.

Det krypande höstmörkret står tematiskt i centrum och de lokala historierna och berättelserna skall föras fram i rampljuset under första veckoslutet i november. Mörka helgen samlar alla program som ordnas i området just den helgen och marknadsför dem gemensamt för att få större genomslagskraft.

– Vi vill bjuda in alla att ordna intressanta programpunkter den helgen. Det kan handla om skrämmande program, lokala spökhistorier, blind tasting i mörker eller naturupplevelser. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Många redan med

Redan nu har bland annat centrumföreningarna i Ekenäs och Karis, biograferna i Karis och Ekenäs, Svartå slott och Raseborgs slott, Pro Artibus, Fiskars Village, Ekta museum, Hangö museum och Hangö filmfestival anmält intresse att delta.

Helgen infaller mellan sommaren och julsäsongen och passar utmärkt för Hangö och Raseborg som har flera intressanta historier att berätta i höstmörkret, säger Jon Lindström, turistchef i Hangö:

– Mörkret aktiverar också nya sinnen, en restaurangmiddag eller en skogspromenad kan bli en helt ny och spännande upplevelse. Då alla marknadsför helgen via sina egna kanaler kan vi tillsammans få flera människor att besöka området.

Inspiration från USA

Det amerikanska evenemanget Neewollah (Halloween bakfram) har fungerat som inspirationskälla för Mörka helgen. Neewollah ordnas i den amerikanska staden Independence, Kansas och samlar årligen upp till hundratusen besökare. Redan i år förväntar sig arrangörerna flera besökare till Hangö och Raseborg under helgen, även om arbetet är långsiktigt.

– Först gör vi begreppet Mörka helgen känt i Finland, om 20 år kan hela Europa känna till det, säger Vuorelma.

Helgen marknadsförs gemensamt av båda städerna samt alla evenemangsarrangörer i digitala kanaler och i sociala medier för att nå ut till så många som möjligt. För evenemanget används hashtaggen #darkinraseborghanko.

Mer läsning