Nytt arrende för tennisstadion

Äntligen nästa steg. Hangö tennisklubb med ordförande Niklas Rosvall i spetsen har väntat på ett nytt arrendekontrakt i flera år. Bild: VN-arkiv

Arrendetiden förlängs och området utvidgas för att ge rum för tre nya tennisbanor.

Efter en lång väntan på den nya detaljplanen för området kring tennisbanorna och Casino kunde stadsstyrelsen i måndags godkänna ett nytt arrendekontrakt för Hangö tennisklubb. Tennisklubben har länge väntat på ett nytt och långvarigt kontrakt för att kunna utvidga tennisstadion med nya banor. Förslaget går nu till stadsfullmäktige.

Det nya kontraktet möjliggör utvidgningen och gäller nu till 2045. Ett långvarigt kontrakt har varit tennisklubbens önskan för att man ska kunna investera på långsikt.

Kontraktet utvidgar också arrendeområdet vid den nuvarande tennisstadion till 15 950 kvadratmeter. Området har utvidgats främst söderut för att rymma de nya banorna. Årsarrendet för hela området är 1 650 euro bundet till levnadskostnadsindex.

Byggkrav på banorna

Eftersom tennisklubben har anhållit om ett nytt kontrakt i och med önskan att utvidga tennisstadion har staden även valt att lägga in en klausul om bygget. I och med kontraktet är tennisklubben skyldig att bygga de tre nya banor man planerat, så att tennisstadion har totalt åtta banor före utgången av 2021. Dessutom preciserar staden att arrendekontraktet inte får överlåtas till tredje part på något annat sätt än med stadens godkännande.

Bland villkoren som gäller från det tidigare kontraktet finns kravet att tennisklubben ska upprätthålla banorna i spelskick från mitten av maj till slutet av september. Förutom banorna och området vid tennisstadion arrenderar tennisklubben även två områden med tennisbanor vid Parkdammen och i Lappvik.

Mer läsning