Nytt anbud för gamla skolan – budet rejält under utgångspris

Svårsåld. Den gamla träskolan som hört till Päivärinteen koulu har inte lockat en enda köpare som vill bjuda över byggnadens balansvärde. Bild: Lina Enlund

De osålda delarna av den tidigare Päivärinteen koulu i Sjundeå har fått ett köpanbud. Den potentiella köparen bjuder 85 000 euro för det gamla trähuset och matsalsbyggnaden. Byggnaderna ska användas för boende och affärsverksamhet.

Kommunen har tidigare beslutat att byggnaderna säljs med balansvärdet som utgångspris. Träskolans balansvärde är 74 500 euro och matsalsbyggnadens 63 000 euro. Det nya budet understiger det totala värdet med över 50 000 euro, men kommunstyrelsen valde ändå i måndags att föreslå för kommunfullmäktige att budet godkänns. Det kostar kommunen 25 000 euro per år att underhålla byggnaderna även om de står tomma, så styrelsen bedömer att det ändå är bättre att sälja byggnaderna än ha dem kvar.

Tidigare försök att sälja skolan har inte heller lyckats få anbud som överstiger balansvärdet. I våras bjöd en köpare 63 500 euro för matsalsbyggnaden, men drog sig senare ur köpet. Den gamla stenbyggnaden, skolans huvudbyggnad, såldes tidigare i år för 61 000 euro.