Nytt äldreboende i Ekenäs tog ett kliv framåt

Det är i korsningen av Järnvägsgatan–Liljedahlsgatan som det nya seniorboendet, den vita byggnaden längst till vänster och högst upp i bild, planeras. Detaljplanen från 2019 rymmer också tre höghus längs Järnvägsgatan, mot K-supermarket till. Bild: SKISS: Raseborgs stad

Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt projektplanen för ett nytt seniorboende i Ekenäs. Den ska byggas i korsningen av Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan.

Det planerade nya seniorboendet i Ekenäs tog i tisdags ett kliv framåt. Tekniska nämnden godkände projektplanen för den nya boende- och serviceenheten på sitt möte i tisdags. Nämnden gav också en arbetsgrupp i uppdrag att upphandla arkitekt- och specialplanering för projektet.

Kostnaderna för det nya boendet har beräknats till drygt 9,1 miljoner euro. Det preliminära tidsschemat för projektet inkluderar planering i år och byggande åren 2022–2024. Byggnadstiden uppskattas till cirka 22 månader. Projektet ska konkurrensutsättas i februari 2022 och entreprenörer väljs i april 2022 av tekniska nämnden.

Kan ersätta tre enheter

Enligt planen ska det nya boendet ersätta Hagahemmets hyrda utrymmen och Tunahemmet, i ett senare skede kanske också Tenala–Bromarv servicehem.

Av projektplanen framgår skarp kritik mot de utrymmen staden hyr av Esperi Care för Hagahemmets boende i Gammelboda – vilket också talar för att staden i snabb ordning bygger en ny egen boende- och serviceenhet.

Det har visat sig att utrymmena i Gammelboda lämpar sig dåligt för resurserat serviceboende för äldre. Enheten består av två byggnader och ett problem är att husen är trånga och korridorerna smala. Det försvårar hanteringen av hjälpmedel och sängar.

Det finns också alldeles för få förråd och omklädningsrum. Därför används ett boenderum som förråd för arbetskläder och omklädningsrum för manliga vårdare. Ett annat boenderum används som kontor. Den större byggnaden, Rosen, är avsedd för personer med minnessjukdomar. Det har emellertid visat sig att byggnaden lämpar sig dåligt för ändamålet, en stor matsal gör att det är mycket stök i utrymmet och att atmosfären är orolig.

Köksarrangemangen i båda husen är dåliga och förutsätter hög dimensionering av kökspersonal. Det har varit svårt att ordna nödvändiga separata omklädningsrum för kökspersonalen. Bristfälliga och små städutrymmen gör att det är svårt att hålla rent utrymmena exempelvis under en epidemi.

Behovet av ett nytt boende i Ekenäs motiveras också med att utbudet av köpta tjänster är osäkert. Attendos tidigare ovilja att erbjuda Raseborg tjänster lyfts fram som exempel.