Nyström fick rätt om Fabriksuddens plan

Helsingfors förvaltningsdomstol ger fullmäktigeledamot Rolf Nyström (Obunden) rätt i hans besvär över ändringar i Fabriksuddens detaljplan. Enligt förvaltningsdomstolens beslut bör fullmäktiges beslut att godkänna ändringar i Fabriksuddens detaljplan från 23.5.2017 upphävas.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut skall fullmäktiges beslut att godkänna ändringarna i detaljplanen för Fabriksudden upphävas.

Domstolen motiverar sitt beslut med att de ändringar som gjorts i detaljplanen, från det att den var till påseende år 2015, till det att fullmäktige godkände den 2017, varit så betydande att planen borde ha lagts till påseende på nytt. Ändringsförslagen i planen fanns till påseende 26.10-25.11.2015.

Genom att inte lägga planen till nytt påseende har inte de krav som markanvändnings- och bygglaggen stipulerar uppfyllts. Det här gör också att invånarnas möjlighet till växelverkan inte i tillräckligt hög utsträckning beaktats. Beslutet fattades enhälligt av tre medlemmar.

Nästa steg oklart

Om staden vill, kan man anhålla anföra besvär till Högsta Förvaltningsdomstolen. Hur staden går tillväga är ännu inte klart.

Hangös kanslichef Lasse Tallqvist sade på torsdag att man ännu måste gå igenom mer detaljerat och bedöma konsekvenserna.

– Ett eventuellt överklagande kan ta lång tid i anspråk och då måste man fundera på om det är värt det.

Inte heller stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) är säker på vilken väg staden väljer:

– Beslutet kommer upp i stadsstyrelsen på måndag för kännedom. Säkert kommer vi att diskutera saken. Vi får överväga vad som i praktiken är vettigare, att gå vidare eller att acceptera domstolens beslut och göra om processen.

I praktiken betyder det att planen måste behandlas i miljönämnden, läggas till påseende, responsen processeras och sedan gå vidare via stadsstyrelsen till fullmäktige.

Stadsdirektör Denis Strandell hade inte väntat att domstolen skulle upphäva fullmäktiges beslut.

– Men det handlar alltid om tolkningar, och nu tolkade rätten att ändringarna inte var smärre, utan betydande. Det kommer inte att påverka själva projektet men hotellbygget har redan försenats med ett år, som i sin tur försenar byggandet av Drottningberget. Staden och dess företagare förlorar sålunda massor med pengar och till ingen nytta.

Rolf Nyström är glad över beslutet, men inte nöjd med situationen:

– Det känns som en arbetsseger. Det har varit mycket jobb med den här processen. Men jag är inte glad över att man tvingas ta till besvär.

Mer läsning