Nystart för Billnäs bruk?

Bild:

Olli Muurainen ger ingen tidtabell för när bruket tas ur malpåse. Men flera av de krav han ställt är nu uppfyllda, bland annat den viktiga detaljplanen.

Det har gått drygt åtta år sedan Pojo kommun sålde Billnäs bruk till Olli Muurainen för drygt en miljon euro. Han fick snabbt smeknamnet brukspatronen. Man såg honom som en räddare och talade om en lyckoträff för hela den nya staden Raseborg.

Muurainens planer gick ut på att göra Billnäs bruk till ett evenemangscentrum med konferenshotell och restauranger. År 2011 förutspådde Muurainen att bruket om tio år är Nordens finaste och mest exklusiva evenemangscenter som då åtminstone erbjuder hundra jobb. Muurainen var beredd att satsa stora pengar, upp till 25 miljoner i bruket.

Redan år 2008 inleddes arbetet med att ändra detaljplanen för Billnäs bruk. Ändringarna var nödvändiga för att förverkliga Muurainens planer för att utveckla bruket. Alla svalde inte hans planer för bruket. Det höjdes röster för att de var för storskaliga, inte tog i beaktande Billnäsbornas behov, inte värnade om att bevara den värdefulla bruksmiljön, inte ville utveckla bruket tillsammans med alla intressenter.

Muurainen stötte också på patrull då han ville köpa markområden av bolaget Fiskars i Billnäs.

Allt gick inte således som på Strömsö. I juni 2014 meddelade Olli Muurainen att han sätter bruket i malpåse på hösten. De mest vägande skälen var att planeringsprocessen framskred långsamt och Fiskars ovilja att sälja markområden. Han förde ytterligare fram tre punkter som skulle åtgärdas för fortsatt utveckling: att besvärsprocessen kring hans köp av Raseborgs bruksbostäder tar slut, att han får bygglov för renoveringar och nybyggen och att han får vårda landskapet i Billnäs på önskat sätt.

Då Muurainen satt Billnäsplanerna på is startade han en klocka som tickar i bruket för att visa hur länge projektet ligger på is. Den visar nu på drygt 800 dagar.

Förra veckan kom beskedet att ändringen av detaljplanen vunnit laga kraft. Nu har också Fiskars sålt markområdena och Bruksbostäderna är i Muurainens ägo. Så tre av fem punkter är uppfyllda, vården av landskap som bland annat handlar om trädfällning behandlas i förvaltningsdomstolen. Och bygglov har han ännu inte sökt.

Frågan många ställer sig nu är om tidpunkten är kommen att stanna klockan och fortsätta utveckla bruket.

Att detaljplanen nu är godkänd är ju inte något som gynnar enbart Muurainens företag utan också andra befintliga och framtida företag som vill vara med och utveckla bruket.

Själv ger Muurainen ingen tidtabell för när han startar verksamheten igen, han antyder att han ännu väntar på trädfällningslovet.

Man får ändå hoppas att en nystart sker ganska snabbt för alla är överens om att den rådande situationen inte gynnar någon.

Att starta verksamheten betyder inte att det sker från noll. Muurainen har redan rustat upp så det finns högklassiga hotell, restaurang och konferensutrymmen.

Raseborg behöver nya arbetstillfällen, behöver nya dragplåster som hämtar pengar till regionen. Där är det ursprungliga konceptet för Billnäs bruk ett ypperligt exempel som kan förlänga säsongen, konferenser hålls året runt.

Då nystarten sker må ledordet vara respekt. Respektera den känsliga miljön, visa respekt och ödmjukhet för bruksbor och andra intressenter. Och framför allt sök synergier och samarbeten och utveckla tillsammans för allas bästa.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland