Nyskriven kvinnomusikal sätts upp på Karelia

Inför Finland 100. Ytterligare en ny musikal är under planering. Bild:

Kulturhuset Karelia sätter upp en nyskriven musikal med titeln Ines. Temat är kvinnors roll i Svenskfinland under åren 1917-2017. Karelia erhåller 10 00 euro i bidrag av Svenska kulturfonden.

– Det finns inget manus ännu, men premiären är planerad till hösten 2017. Med det nya bidraget på tiotusen euro så har projektet definitivt fått vind i seglen. Kanske blir premiären till och med tidigare, säger produktionsledaren Nina Hanson på Kulturhuset Karelia i Ekenäs.

Inför Finlands stundande 100-årsjubileum, har Svenska kulturfonden gått inför att bevilja sammanlagt 700 000 euro i bidrag till 36 projekt som tangerar jubileet. Målsättningen är att dessa skall bidra med högklassigt och synligt svenskspråkigt program under jubileumsåret.

Musikalen Ines som är ett av dessa projekt är tänkt att genomföras utifrån tidigare välbeprövade musikalkoncept på kulturhuset. Det vill säga, med hjälp av ungdomar och amatörer på scenen, uppbackade av professionella producenter och medhjälpare i bakgrunden.

Musikalen bygger på Anna Lindholms bok Projekt Ines – Fem kvinnor i inbördeskriget 1918 som utkom hösten 2015. I den har hon genom brev, intervjuer, arkiv och egna reflektioner närmat sig fem kvinnor i inbördeskrigets Finland. Bland dem sin egen morfars mor Ines Nyberg som bodde i Snappertuna.

– Vi kommer att fokusera på en eller några av personerna som förekommer i boken. Vem som skriver manus är ännu inte helt klart. Men författaren Monika Fagerholm och Sanna Lindholm hör till dem som kommit fram med själva idén, säger Nina Hanson.

Andra bidrag

Bland bidragsmottagarna finns också flera andra västnyländska projekt. Till det penningmässigt största hör teaterföreställningen Okänd soldat som skall uppföras i terrängen i Harparskog. Teatern erhåller 50 000 euro.

Fiskars hembygdsförening erhåller 10 000 euro för ett dokumentations- och utställningsprojekt som heter Stop! Möt din historia. För samma projekt erhåller Västra Nylands landskapsmuseum 20 000 euro.

Hangö museum erhåller 5 000 euro för en utställning om industrialiseringen om Hangö efter andra världskriget.

Mer läsning