Nyöppnad friluftsled välkommen

Nyöppnad. Friluftsleden i Ekenäs öppnades i början av juni. Mottagandet har varit gott. Bild: Lina Enlund

Den nya friluftsleden i Ekenäs är nu öppnad. Mottagandet har varit överlag varit gott, men det finns även oro för brandrisk.

Ansvariga gatuchefen vid Raseborgs stads tekniska central, Piia Nordström, är mycket positiv till den nya friluftsleden i Ekenäs som öppnades för allmänheten i början av juni. Friluftsleden sträcker s...