Nylands brigads och Kustbrigadens nya trupper närmar sig operativ beredskap – "Kan användas för exceptionella situationer"

Beredskapstrupperna har utbildats för krävande uppgifter inom sjöförsvaret. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Trupper som har utbildats för krävande uppgifter inom sjöförsvaret. Så beskriver Marinen sina nya beredskapstrupper som bland annat utbildas vid Nylands brigad i Ekenäs.

På torsdagseftermiddagen meddelar Marinen att de beredskapstrupper som har inrättats i år uppnår sin operativa beredskap i början av december. Under hösten har trupperna utbildats för krävande uppgift...