Nyland ska vara ett enhetligt vårdområde

Thomas Blomqvist skriver om landskapsreformen i VN 30.6. Jag har precis samma åsikt som Blomqvist: landskapsreformen leder till demokratiunderskott.

Men egentligen är läget ännu värre än vad Thomas beskriver. Det finns planer att de stora städerna skulle få rätt att fungera som social- och hälsovårdsproducenter inom landskapet. I Nyland skulle det betyda att Esbo, Helsingfors och Vanda skulle sköta sin primärhälsovård och socialvård själva. Inom övriga kommuner skulle landskapet ta hand om hela verksamheten. De små kommunerna kommer inte ha någonting att säga till om beslutsfattandet inom huvudstadsregionen men huvudstadsregionens kommuner kommer däremot att kunna besluta om social- och hälsovården inom våra små kommuner. Min åsikt är att Nylands borde ses som ett enhetligt social- och hälsovårdsområde. De stora städerna borde således inte ha möjlighet att fungera som serviceproducenter.

Harry Yltävä Medlem i HNS-styrelse (Vf)